Griepvaccinatie 2023

Griepvaccinatie De jaarlijkse griepspuit wordt gegeven op woensdagmiddag 8 november 2023.  In de week van 23 oktober zal iedereen die hiervoor in aanmerking komt een oproepbrief ontvangen.

Meldingsformulier voor de patiënt en verzekerde

We horen steeds vaker dat er langer(e) wachtlijsten zijn voor bepaalde zorg, zoals GGZ of wanneer het langer duurt dan 6 weken voordat men voor een secondopinion bij een ziekenhuis terecht kan. Hiervoor heeft de NZa een meldingsformulier gemaakt waarop patiënten en verzekerden dit kunnen aangeven. De NZa ziet erop toe dat zorggeld eerlijk en […]