Vergoeding slaap- en angstmedicatie

Zorgverzekeraars gaan per 01-01-2023 strenger toezien op het vergoeden van Benzodiazepinen. Dit is een groep medicijnen tegen angst en/of slaapproblemen. Voorbeelden zijn Oxazepam, Temazepam, Lormetazepam, Alprazolam, Nitrazepam.

U krijgt per 01-01-2023 alleen nog de medicijnen vergoed (via de zogenoemde B2 code) als u een van de volgende diagnoses heeft:

  1. U heeft epilepsie (diagnose die alleen door een neuroloog gesteld wordt).
  2. U heeft een angststoornis (hiermee wordt bedoeld een DSM-V diagnose die alleen door een psychiater gesteld kan worden gesteld) en u hiervoor al twee andere medicijnen (geen benzodiazepines) heeft gebruikt, met onvoldoende resultaat.
  3. U heeft last van meerdere psychiatrische problemen, waarvoor behandeling door een psychiater heeft plaatsgevonden, nu of in het verleden, en waarbij het noodzakelijk is dat u hoge doses benzodiazepines gebruikt.
  4. U bent ongeneeslijk ziek en heeft de medicatie nodig om in de terminale fase rustig te overlijden, zogenaamde palliatieve sedatie.

Als u geen van bovengenoemde diagnoses heeft, dan zult u per 01-01-2023 deze medicijnen zelf moeten betalen.

Dit is beleid van de zorgverzekeraar/ rijksoverheid waar wij helaas geen invloed op hebben. Wij zijn verplicht deze richtlijnen te volgen en mogen hier niet zelfstandig van afwijken.

Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen hebben dan kunt u ook kijken op onderstaande website.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-en-antwoord/slaapmiddelen-kalmeringsmiddelen-vergoed

Mocht u naar aanleiding van deze aanscherping willen minderen en of stoppen met de medicatie, dan raden wij u aan om contact op te nemen met de praktijk zodat wij u kunnen begeleiden bij het afbouwen van deze medicatie.

Deel Nieuwsbericht

Meer Nieuwsberichten

Infectie bovenste luchtwegen

Oorzaak: door een virus opgezette slijmvliezen van de luchtwegen en holtes waardoor extra slijmproduktie en mogelijk afsluiting van de holtes (zie plaatje). Oplossing: 1)        

Vergoeding slaap- en angstmedicatie

Zorgverzekeraars gaan per 01-01-2023 strenger toezien op het vergoeden van Benzodiazepinen. Dit is een groep medicijnen tegen angst en/of slaapproblemen. Voorbeelden zijn Oxazepam, Temazepam, Lormetazepam,