HUISARTENSPRAKTIJK ROOZENDAAL

Gezondheidscentrum Bergrand

Huisartsenpraktijk Roozendaal is ontstaan uit een overname van de praktijk van drs. Oosterbos door drs. Roozendaal in 2018.  Als vestigingslocatie is gekozen voor de Bergrand 232 in de wijk Tolberg in Roosendaal.  Voorheen was hier het architectenbureau van Sturm-Architecten gevestigd. Op initiatief van drs. Roozendaal is deze locatie verbouwd tot een gezondheidscentrum. Momenteel bevinden er zich op de begane grond 2 (solo) huisartsenpraktijken, een psychologenpraktijk, een Mensendieck-oefentherapie praktijk en een vestiging van TWB (Thuiszorg West Brabant).

Praktijk Roozendaal

Een van de doelen die wij ons als praktijk hebben gesteld is dat wij laagdrempelige en patiëntgerichte huisartsenzorg willen verlenen. Het huisvesten in een gezondheidscentrum is daarbij een bewuste keuze geweest. Dit maakt dat er korte lijnen zijn met andere zorgverleners in de eerste lijn. Bovendien zijn wij een geaccrediteerde praktijk, dat wil zeggen dat wij voldoen aan de kwaliteitseisen gesteld door de NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap). Drie jaarlijks nemen wij deel aan een uitgebreide audit. Dit vormt voor ons een uitstekende gelegenheid om ons beleid, onze kwaliteitsnormen en onze patiënttevredenheid onder de loep te nemen. Deze bevindingen kunnen wij toepassen in onze continue monitoring van toetsen, aanpassen en scherp te stellen van beleid. Bovendien volgen alle medewerkers in de praktijk regelmatig geaccrediteerde scholing, zodat onze kennis up to date blijft.

"Als praktijk willen wij uitdragen dat de patiënt centraal staat en de zorg zoveel mogelijk laagdrempelig beschikbaar is."

Onze missie

Door veranderingen in de maatschappij en krachten vanuit het politieke veld, is ook de gezondheidszorg continue in beweging. De huisarts is tot op heden echter het vertrouwde gezicht gebleven in de eerste lijn. Als huisartsenpraktijk willen wij uitdragen dat onze patiënten centraal staan en is het ons doel om de zorg zoveel mogelijk laagdrempelig beschikbaar te laten zijn. Betrouwbaarheid, vertrouwdheid en kwalitatief hoogstaande huisartsenzorg zijn belangrijke waarden voor ons.

Wij streven een persoonlijke benaderingswijze na, met een eerlijke en open communicatie. De onderlinge vertrouwensrelatie van de teamleden en de sfeer binnen het team, dienen hierbij ook uit te stralen richting de patiënt. Door onze patiënten goed te leren kennen en de tijd te nemen om naar hun hulpvraag te luisteren, streven wij ernaar onze deskundigheid zo optimaal mogelijk in te zetten, of te kunnen verwijzen naar betrouwbare andere disciplines.