Meldingsformulier voor de patiënt en verzekerde

We horen steeds vaker dat er langer(e) wachtlijsten zijn voor bepaalde zorg, zoals GGZ of wanneer het langer duurt dan 6 weken voordat men voor een secondopinion bij een ziekenhuis terecht kan. Hiervoor heeft de NZa een meldingsformulier gemaakt waarop patiënten en verzekerden dit kunnen aangeven. De NZa ziet erop toe dat zorggeld eerlijk en goed besteed wordt en dat burgers tijdig toegang hebben tot zorg wanneer zij dat nodig hebben.  Of vermoedt u bijvoorbeeld dat zorg niet eerlijk in rekening wordt gebracht? Of dat u onjuist wordt geïnformeerd? Ook dan kunt u hierover een melding bij de NZa indienen.  Wij raden u wel aan eerst in gesprek te gaan met uw zorgverzekeraar of zorgverlener.

Wat gebeurt er met uw melding?
De NZa bepaalt op basis van meldingen waar zij nader onderzoek naar moeten doen. U hoort vaak alleen van de NZa als zij aanvullende informatie nodig hebben. Meldingen worden in eerste instantie gebruikt voor dossieropbouw. Op de pagina ‘Uw melding – ons toezicht’ licht de NZa enkele ingediende meldingen en onderwerpen toe.

Meer informatie en het meldingsformulier vindt u op: Meldpunt NZa 

Deel Nieuwsbericht

Meer Nieuwsberichten

Infectie bovenste luchtwegen

Oorzaak: door een virus opgezette slijmvliezen van de luchtwegen en holtes waardoor extra slijmproduktie en mogelijk afsluiting van de holtes (zie plaatje). Oplossing: 1)        

Vergoeding slaap- en angstmedicatie

Zorgverzekeraars gaan per 01-01-2023 strenger toezien op het vergoeden van Benzodiazepinen. Dit is een groep medicijnen tegen angst en/of slaapproblemen. Voorbeelden zijn Oxazepam, Temazepam, Lormetazepam,