Klachtenformulier huisartsenpraktijk Roozendaal

Wij proberen uw bezoek aan onze huisartsenpraktijk of behandeling bij de huisarts zo prettig mogelijk te maken. Toch kan het gebeuren dat u een minder fijne ervaring hebt gehad. Of misschien heeft u wel een tip voor ons. Laat dit aan ons weten. Dan zoeken we samen naar een verbetering of oplossing. Vul hieronder ons klachtenformulier in. Dit formulier mag u afgeven aan de balie of mailen naar: backoffice@praktijkroozendaal.nl. Door het invullen van het formulier gaat u ermee akkoord dat onderstaande gegevens door de praktijk ten behoeve van uw klacht worden verwerkt en dat er aan de hand van deze gegevens contact met u wordt opgenomen. Zodoende kan uw klacht door de praktijk in behandeling worden genomen.

 

Persoonsgegevens

Achternaam

Voorletter(s)

Geboortedatum

M / V

Straatnaam

Huisnummer

Postcode

Plaats

Telefoon

E-mail

Aard van de klacht

 

Datum gebeurtenis

 

Tijdstip

 

Omschrijving van de gebeurtenis

 

 

 

Komt u er met ons niet uit? Dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris van de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). De klachtenfunctionaris kan proberen bij de klacht te bemiddelen, kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE of bel naar 088 022 9190.

Geschillencommissie 
Als u met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris er niet uitkomt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.